Välj landVälj land
Sverige - För företagskunder

Lägsta möjliga livscykelkostnad

Bilden visar iQ Optima i förskolemiljö

Golvet är en del av en helhet ochh varje enskilt golv ingår i ett större sammanhang. Ett golv ska fungera i de mest skilda utrymmen, det ska uppfyllla många olika användningskrav och det ska dessutom bilda grunden för inredning och design.

Tarkett eftersträvar att uppfylla de allra flesta behov och krav som ställs på golv inom olika användningsområden och marknadssegment.

Den verkliga kostnaden för ett golv inkluderar inköp, installation, skötsel och underhåll. Ett golvs livscykelkostnad inkluderar allt detta.
 

Totalekonomi - LCC (Life Cycel Cost)

  • 8% inköp och läggning
  • 92% skötsel och underhåll
  • Våra golv kan ge en besparing på upp till 30% under golvets livslängd
  • Kontakta oss så kan vi räkna på underhållskostnader för just ditt projekt

Tarketts golv möjliggör

  • Minimalt användande av installationsbehandlingar
  • Mindre och enklare periodisk golvvård
  • Torrare städmetoder
  • Lägre städfriktion

Allt detta spar på både städpersonal och miljö.

Tarkett kan hjälpa till att arbeta fram anpassade städinstruktioner för olika objekt och områden. Vi hjälper också till med utbildning där så önskas. Denna service är självfallet fri för våra kunder.