Välj landVälj land
Sverige - För företagskunder

Sportgolv för inomhusbruk

Tarketts definition på ett bra sportgolvEtt bra sportgolv är ett golv som minskar risken för sportskador hos idrottsutövaren, samtidigt som det har hög slitstyrka och låg underhållskostnad under golvets livslängd, vilket ger god ekonomi i det långa loppet. Bästa sättet att välja sportgolv är att göra en kravlista på vilka egenskaper och funktioner som är viktigast.

Sportgolv delas in punktelastiska, ytelastiska och kombinationselastiska sportgolv• ett punktelastiskt sportgolv enbart skall väljas till gymnastiksalar för låg- och mellanstadieskolor
• ytelastiska sportgolv skall väljas till gymnastiksalar i högstadie- och gymnasieskolor samt till fullstora sporthallar.
• kombinerade sportgolv skall väljas till gymnastiksalar i högstadie- och gymnasieskolor samt till fullstora sporthallar för såväl vuxna som barn.

Europanormen EN 14904Gäller som nationell standard i samtliga nordiska länder. Alla sportgolv som installeras i flerfunktionshallar (gymnastiksalar i skolor och sporthallar) skall följa denna norm.

Normen EN 14904 har kommit till för att sportgolven skall ge så bra förutsättningar för idrottssutövandet som möjligt och samtidigt minimera risken för skador. De allra viktigaste egenskaperna för idrottsutövandet och skaderisken är stötupptagningsförmåga, deformation, friktion och bollstuds.

Broschyr sportgolv (pdf)

Dokument för sportgolv; beskrivning-BSAB, teknik, byggvarudekl, läggning, skötsel, CE-dekl, etc

 

En punktelastisk konstruktion innebär att golvet ger vika enbart under tryckpunkten och består t ex av mjuka plast- eller gummigolv på betong. Ett punktelastiskt golv är idealiskt för små barn men för tyngre personer blir golvet för stumt.

Ytelastiska sportgolv
En ytelastisk konstruktionen innebär att en större del av golvet sviktar. Ett ytelastiskt golv består t ex av trägolv alternativt plywood med plastgolv eller linoleum på en sviktande underkonstruktion. Detta är en konstruktion för fullvuxna människor, för personer under 50 kg är detta golv för stumt.

 

Ett kombinationssportgolv består av en punktelastisk ytbeläggning på en ytelastisk underkonstruktion.  

Kombinationssportgolv är avsedda för sporthallar som används av såväl små barn som vuxna, med mjuk yta för lätta personer och med bra svikt och stötupptagning för tyngre personer.

 

Färdig plan som leveras i form av två färdiglinjerade Omnisports-rullar med tejp i ena kanten. Kan fällas ner i befintligt golv eller läggas löst ovanpå för tillfälliga arrangemang.

 

Ibland kan det befintliga sportgolvet eller en ishall användas för tillfälliga arrangemang. Tarkett har lösningar som gör att ett begränsat antal personer på mycket snabb tid kan lägga ut ett tillfälligt golv i lokalen.

Tillbehör ring & lock
 

Till Tarketts träsportgolv:
Metallring med fyllt lock i träslagen ek, bok och lönn. Två storlekar:
Invändig Ø 90 mm eller 170 mm
 

Till Lumaflexkonstruktionerna:
Locket fylls på plats med samma ytmaterial som golvet.
Två storlekar:
Invändig Ø 90 mm eller 180 mm