Välj landVälj land
Sverige - För företagskunder

Vårdmiljöer för demenssjuka

Demenssjukdomar, till exempel Alzheimers, prioriteras alltmer inom sjukvården. Mer än 35 miljoner människor i världen är på något sätt drabbade av Alzheimers eller andra demenssjukdomar. Att utveckla vårdmiljöer där ändamålsenlig design förenas med medicinsk behandling ar en stor utmaning.

Färgernas roll
Färg spelar en viktig roll för hur dementa patienter upplever sin omgivning. Starka, mättade primärfärger kan upplevas som hotfulla och förvirrande. Pastellfärger och mjuka toner kan förstärka en känsla av välbefinnande hos patienterna.

Mönstrens roll
Mönster på väggar och golv har stor betydelse för att skapa en bekväm och familjär känsla för dementa patienter. Samtidigt som vissa mönster framhäver välbefinnande och minnen från det dagliga livet så kan andra orsaka förvirring.

Ljusets roll
Viktigt är att få en balans mellan ljuskällorna så att patienternas naturliga dygnsrytm kan behållas. Rätt sorts ljus påverkar komfort och livskvalitet genom att skapa en mer bekant sjukhusmiljö. Undvik mycket ljusa eller mycket mörka golv eftersom det lätt kan uppstå reflektioner som bländar och stör patienterna.

Experternas tips:

Gångytor och korridorer
Använd kontraster för att tydligt identifiera olika zoner.

Ljudkomfort
Akustikgolv dämpar oväsen. Höga ljudnivåer är en källa till ängslan och oro.

Förstärker minnen och hemmakänslan
Golv med bekant utseende som t ex trämönster, stimulerar minnet.

Gör farliga zoner säkrare
Ljusa och mörka färgvariationer avskräcker patienter från icke lämpliga och farliga utrymmen.

För säkra våtrum
Välj ljusa färger för att underlätta orientering i anslutning till badkar/dusch. Använd kontrast mellan vägg och golv för lättare total vägledning.

Följ naturlig dygnsrytm
Ljusa golv ger bra ljusreflektion och förstärker rätt dygnsrytm.

Demensgolv
Rekommendationer
 •  
 • färger som lugnar och tröstar patienten
 • naturliga, mineral- och växtfärger
 • pastellfärger
 • mättade färger för orientering
 • matt färgyta
Undvik
 •  
 • skarpa, elektriska färger som kan orsaka oro och förvirring
 • mörkbrunt, svart och grått som kan skapa rädsla
 • mycket ljusa färger i allmänhet och vitt i synnerhet som kan verka bländande
 • skarpt rött som kan orsaka oro
Rekommenderade golv: