Välj landVälj land
Sverige - För företagskunder

Kök/Tvättstuga

äldreboende tvättinrättning

Stegsäkert (våtutrymmen)
Vattentät yta
Enkel rengöring med minimalt antal fogar och nischer

iQ-golv

Homogena plastgolv

Halkhämmande - Stegsäkra golv

Halkhämmande - Stegsäkra golv