Acczent Compact

Picture of Acczent Compact

Acczent Compact är med sitt 0,8 mm tjocka slitskikt mycket motståndskraftigt plastgolv som står emot intrycksmärken och slitage och passar extra bra i utrymmen med mycket hårt slitage. Till exempel inom sjukvård, skolor, kontor och i butiksmiljö. Acczent Compact limmas på traditionellt sätt. Finns i 19 Läs mer mönster/färger. View less

 • Slitskikt 0,8 mm
 • Bruksklass 34/43
 • Vikt 3,1 kg/m²

Design

 • natural oak
 • natural ash
 • light
 • light
 • natural
 • classical
 • white grey
 • white
 • black
 • white grey
 • grey
 • anthracite
 • dark anthracite
 • light beige
 • light brown
 • middle brown
 • middle beige
 • brown
 • very light grey

TARKETT’S BALANCED CHOICE Dessa heterogena plastgolv är en del av Tarketts arbete för hållbara lösningar. Det är ett integrerat system som ger en balans av kundens krav på hållbar utveckling (miljö, kvalitet, ekonomi), tekniska egenskaper samt design.

Better Raw Materials Dessa heterogena plastgolv innehåller i snitt 40 % naturliga råvaror som vanligt salt och mineraliska fyllmedel. Vi använder närproducerade råvaror där så är möjligt, för att minska miljöpåverkan från transporter.

Resource Stewardship Denna produktgrupp är producerat i Sedan, Frankrike. Fabriken är certifierad enligt ISO 14001 och har under de fem senaste åren gjort åtskilliga förbättringar: 63 % lägre vattenförbrukning, 29 % minskning av VOC utsläpp till luft. Som för alla Tarketts produktionsanläggningar sker en extern miljörevision årligen.

People-friendly Spaces Dessa heterogena plastgolv garanterar värdefulla hälsosamma, och hygieniska fördelar: ytbehandlingen av golvet minskar behovet av vax eller polish. Låga VOC emissioner från produkterna i snitt är TVOC värdena < 50 μg/m3 efter 28 dagar –20 gånger lägre än den Europeiska Standarden som kräver <1000 μg/m³.

Reuse and Recycle Dessa heterogena produkter innehåller upp till ca 30 % återvunnet eget produktionsspill. Vi har utvecklat ett recycling system för insamling av installationsspill. Recycling av produktionsspill har ökat med 133 % under en tioårsperiod

För ett perfekt slutresultat, se Tarketts sortiment av lister & socklar samt underlagsprodukter för olika typer av golvmaterial.

> Lister & socklar

> Underlagsmaterial