Återvinning

På Tarkett talar vi inte längre om produkternas «end of life» utan bara om «end of use». Vi omvandlar det som förr sågs som avfall till råvaror och nya innovativa produkter. Vi strävar efter att hushålla med resurser genom att återvinna installationsspill, använda återvunnet material i tillverkningen samt genom att utveckla nya produkter med bra råvaror som i sin tur kan återvinnas.

MÅLSÄTTNING 2020

Våra fabriker ska inte generera något avfall som går till deponi.  
Idag genererar 10 av våra 13 fabriker i Europa inget avfall till deponi.

Vi ska fördubbla mängden installationsspill vi återvinner, jämfört med 2010.
Idag har vi uppnått detta mål genom att mängden insamlat installationsspill har ökat från 900 ton 2010 till 1900 ton 2016. Av denna mängd samlas 200 ton in i Sverige varje år.

Exempel på vad vi gör

400 ton installationsspill återvinns varje år i Norden
1996 startade Tarkett Nordens första och enda anläggning för återvinning av installationsspill för plastgolv. Idag återvinns ca 400 ton varje år, varav ca 75 % går tillbaka som råvara till nya golv.

Återvunnet material en råvaruresurs
– Överblivet material, spill och produkter som inte uppfyller specifikationerna återanvänds i tillverkningen.
– Den modulära vinylprodukten iD Inspiration består till 52 % av återvunnet material.
– TarkoDry, en tätskiktsmatta som används under keramiska material i våtrum, består av ca 85 % återvunnet material.
– Efter användning kan Tarketts linoleum- och trägolv ingå som komposterbart material och därigenom brytas ner och ingå i det biologiska kretsloppet.

Återvinning av gamla golv
Vi driver samarbetsprojekt med olika parter där vi återvinner gamla plastgolv som sedan kan bli till trafikkoner och avloppsrör. Det finns idag inget tekniskt eller logistiskt fungerande storskaligt system för materialåtervinning av gamla golv. Vi strävar dock efter att utveckla och finna fler användningsområden för uttjänta golv.


Andra återvinningsprogram inom Tarkett
Även utanför Norden pågår insamlingsprogram av installationsspill. I Centraleuropa heter vårt system ReUse och i Nordamerika ReStart.

Kontrollerad återvinning
Återvinning är bra men inte riskfri. Det är viktigt att ha noggrann kontroll även på återvunnen råvara så att inte oönskade ämnen tas in i kretsloppet igen. I och med REACH-lagstiftningen och Tarketts allt tuffare krav på våra råvarors miljöprestanda har vi kraftigt skärpt våra rutiner vid all hantering av återvunna råvaror.

Relaterade artiklar

Långsiktig hållbarhet på Tarkett

ARBETE FÖR LÅNGSIKTIG HÅLLBARHET OCH MÅL 2020

Tarkett arbetar kontinuerligt med forskning och utveckling för att ligga i framkant när det gäller miljö och hållbarhet.

LÄS MER
Bra material

BRA MATERIAL

Bra material innebär att vi väljer material som är förnyelsebart, återvinningsbart eller tillverkat av återvunnet material till våra produkter.

LÄS MER
Hushållning av resurser på Tarkett

HUSHÅLLNING AV RESURSER

Vårt mål är att optimera resursanvändningen i varje steg av tillverkningsprocessen.

LÄS MER
För en bättre inomhusmiljö - Tarkett

GOD INOMHUSMILJÖ

Vi vill att våra golv ska bidra till en bättre miljö där människor bor, arbetar och vistas.

LÄS MER