Tarkett har arbetat målmedvetet och långsiktigt med hållbarhetsfrågor under lång tid och vi vill vara med och leda utvecklingen mot cirkulär ekonomi. Därför kommer vi i år att medverka i Almedalen där vi bland annat lyfter frågan om hur kommuner och landsting kan få bättre förutsättningar att upphandla byggprodukter på ett hållbart sätt. Vi tror att lagar och regler behöver skärpas för att stimulera återvinning och minimera utsläpp av växthusgaser.

Miljömålsberedningen har föreslagit ett klimatpolitiskt ramverk där målet är inga nettoutsläpp av växthusgaser i Sverige år 2045. Byggsektorn står för en ansenlig del av de globala utsläppen av växthusgaser och har därför mycket att bidra med för att detta mål skall nås. Sverige står inför omfattande renoveringar och nybyggnationer och alla är överens om att dessa bör ske på ett hållbart sätt. Men vem definierar då hållbarhet? Ges kommuner och landsting rätt förutsättningar att upphandla byggprodukter hållbart? Bör staten ta ett större ansvar i den här frågan - och var, bör i så fall, ansvaret ligga?

Du kanske också är intresserad av:

Tarketts miljövision

TARKETTS MILJÖVISION

Vår vision är att vara världsledande inom innovativa golvlösningar på ett sätt som skapar ett hållbart värde för våra kunder

LÄS MER
Långsiktig hållbarhet på Tarkett

ARBETE FÖR LÅNGSIKTIG HÅLLBARHET OCH MÅL 2020

Tarkett arbetar kontinuerligt med forskning och utveckling för att ligga i framkant när det gäller miljö och hållbarhet.

LÄS MER