Acczent Excellence 80

Oak Longstripe NATURAL

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 14041
Produkttyp Heterogeneous poly(vinyl chloride) floor coverings (ISO 10582)
Klassificering för kommersiell miljö (ISO 10874) 34 Mycket hög
Klassificering för industrimiljö (ISO 10874) 43 Hög
Bindemedelsinnehåll Typ I
NCS färgkod S 4020-Y10R
Formattyp Rulle
Ljusreflektans 30,3
Ytbehandling TopClean XP
Total tjocklek 2 mm
Tjocklek, slitskikt 0,80 mm
Totalvikt 3100 g/m²
Läggningsmetod Nedlimning
Prestandadeklaration nr 0120-0004-DoP-2013-04
Brandreaktion (EN 13501-1) Bfl-s1
Halkmotstånd (EN 13893) µ ≥ 0,30 (DS)
Elektrostatisk uppladdning (EN 1815) Antistatic (≤ 2 kV)
Värmemotstånd (in m²•K/W) 0,02
Möbelintryck Ingen skada
Stegljudsreduktion (ISO 717-2) - ∆Lw 3 dB
Halkmotstånd (DIN 51130) R9
Elektriskt motstånd (EN 1081) R > 10⁹ Ω
Stolhjulsbelastning (ISO 4918) Ingen skada
Intryckskänslighet 0,03 mm
Kemikalieresistens (EN 26987) Utmärkt motstånd
Golvvärme Ja (max 27°C)
Dimensionsstabilitet/curling (ISO 23999) 8 mm
Färgäkthet mot ljus (ISO 105-B02) ≥ 6
Dimensionsstabilitet 0,10 %
ReStart® Ready Ja
Ftalatinnehåll Ftalatfri
TVOC-emissioner efter 28 dagar (ISO 16000-9) (≤ 10 µg / m³)