Elegance 22 mm

Ek NATURE 1 Stav

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 14342
Formattyp Plank
Artiklar per paket 4
Yta per paket 2,820 m²
yes
Ytbehandling Proteco Hårdvaxolja
Total tjocklek 22 mm
Tjocklek, slitskikt 4 mm
Totalvikt 11,7 kg/m²
Läggningsmetod Nedlimning/Flytande
Låssystem Not & Fjäder
Brandreaktion (EN 13501-1) Dfl-s1
Brandreaktion på underlag av fibercement (EN 13501-1) Dfl-s1
Brinellhårdhet (EN 1534) 3,7
Värmekonductivitet (in W/m•K) 0,105
Värmemotstånd (in m²•K/W) 0,152
Golvvärme Ja (max 27°C)
Cradle-to-Cradle Silver
Formaldehydemission (EN 717-1) E1