Pure | Ek 1-Strip RUSTIC

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 14342
Formattyp Plank
Artiklar per paket 6
Läggningsmetod Interlocking
Låssystem 2-lock
Brandreaktion (EN 13501-1) Dfl-s1
Brandreaktion på underlag av fibercement (EN 13501-1) Dfl-s1
Golvvärme Ja (max 27°C)
Brinellhårdhet (EN 1534) 3.7
Värmemotstånd (i m².K / W) 0.101
Cradle-to-Cradle Silver
Formaldehydemission (EN 717-1) E1 (≤0.124 ppm)