Pure | Lönn 3-strip NATURE

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 14342
Basvikt 8.1 kg/m²
Total tjocklek 14 mm
Tjocklek, slitskikt 3.5 mm
Ytbehandling Proteco Lack
Formattyp Plank
Artiklar per paket 6
Yta per paket 2.66 m²
Läggningsmetod Nedlimning
Brandreaktion (EN 13501-1) Dfl-s1
Brandreaktion på underlag av fibercement (EN 13501-1) Dfl-s1
Golvvärme Nej
Brinellhårdhet (EN 1534) 4.8
Nötningstålighet (EN 13696) 4000
Värmemotstånd (i m².K / W) 0.101
Återvinningsbarhet 100 %
Cradle-to-Cradle Silver
Formaldehydemission (EN 717-1) E1 (≤0.124 ppm)
PEFC Ja
FSC Inga