Shade

Ek SATIN WHITE 1 Stav

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 14342
Formattyp Plank
Artiklar per paket 6
Totalvikt 7.900 kg/m²
Total tjocklek 14 mm
Tjocklek, slitskikt 3.50 mm
Ytbehandling Proteco Hårdvaxolja
Läggningsmetod Nedlimning/Flytande
Låssystem 2-lock
Brinellhårdhet (EN 1534) 3.7
Värmemotstånd (i m².K / W) 0.101
Golvvärme Ja (max 27°C)
Cradle-to-Cradle Silver
Formaldehydemission (EN 717-1) E1 (≤0.124 ppm)