Tapiflex Excellence 80

Concrete DARK GREY

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 14041
Produkttyp PVC med baksidesbeläggning av skum (EN 651)
Klassificering för kommersiell miljö (ISO 10874) 34 Mycket hög
NCS färgkod S6502-Y
Formattyp Rulle
Ljusreflektans 12.6
Ytbehandling TopClean XP
Total tjocklek 3.25 mm
Tjocklek, slitskikt 0.80 mm
Totalvikt 3250 g/m²
Läggningsmetod Nedlimning
Prestandadeklaration nr 0120-0074-DoP-2017-12
Halkmotstånd (EN 13893) DS class (µ ≥ 0.30)
Brandreaktion (EN 13501-1) Cfl-s1
Brandreaktion på underlag av fibercement (EN 13501-1) Bfl-s1
Brandreaktion på underlag av spånskiva (EN 13501-1) Cfl-s1
Stegljudsreduktion (ISO 717-2) - ∆Lw 19 dB
Möbelintryck (ISO 16581) Ingen skada
Elektriskt motstånd (EN 1081) R > 10⁹ Ω
Elektrostatisk uppladdning (EN 1815) ≤ 2 kV
Halkmotstånd (DIN 51130) R9
Stolhjulsbelastning (ISO 4918) Ingen skada
Intryckskänslighet 0.40 mm
Kemikalieresistens (EN 26987) Utmärkt motstånd
Värmemotstånd (i m².K/W) 0.04
Golvvärme Ja (max 27°C)
Dimensionsstabilitet/curling (ISO 23999) 8 mm
Färgäkthet mot ljus (ISO 105-B02) ≥ 6
Dimensionsstabilitet 0.10 %
Ftalatinnehåll Ftalatfri
TVOC-emissioner efter 28 dagar (ISO 16000-9) (≤ 10 µg / m³)