Tapiflex Excellence 80

Long Modern Oak GREGE

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 14041
Produkttyp Heterogeneous poly(vinyl chloride) flooring on foam (ISO 11638)
Klassificering för kommersiell miljö (ISO 10874) 34 Mycket hög
NCS färgkod S5010-Y30R
Formattyp Rulle
Ytbehandling PUR-förstärkt
Total tjocklek 3.25 mm
Tjocklek, slitskikt 0.80 mm
Läggningsmetod Nedlimning
Ljusreflektans 18.5
Prestandadeklaration nr 0120-0074-DoP-2017-12
Elektriskt motstånd (EN 1081) R > 10⁹ Ω
Elektrostatisk uppladdning (EN 1815) ≤ 2 kV
Halkmotstånd (EN 13893) DS class (µ ≥ 0.30)
Stolhjulsbelastning (ISO 4918) Ingen skada
Möbelintryck (ISO 16581) Ingen skada
Intryckskänslighet 0.40 mm
Kemikalieresistens (EN 26987) Utmärkt motstånd
Värmemotstånd (i m².K/W) 0.4
Golvvärme Ja (max 27°C)
Dimensionsstabilitet/curling (ISO 23999) 8 mm
Dimensionsstabilitet 0.10 %
Stegljudsreduktion (ISO 717-2) - ∆Lw 19 dB
Ftalatinnehåll Ftalatfri

DOKUMENTCENTER

I vårt dokumentcenter hittar du dokument som broschyrer, tekniska datablad och byggvarubedömningar för alla våra produkter.

BESÖK VÅRT DOKUMENTCENTER