Veneto xf² 2.0 mm

Veneto CHARCOAL

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 14041
Produkttyp Plain and decorative linoleum (ISO 24011)
Klassificering för bostadsmiljö (ISO 10874) 23 Hög
Klassificering för kommersiell miljö (ISO 10874) 32 Normal
Klassificering för industrimiljö (ISO 10874) 41 Måttlig
NCS färgkod S8000-N
Formattyp Rulle
Ytbehandling xf²
Total tjocklek 2 mm
Totalvikt 2.400 kg/m²
Flexibilitet ≤ 25 mm ⌀
Läggningsmetod Nedlimning
Ljusreflektans 33.8
Prestandadeklaration nr 0200 0010 DoP 2013 07
Elektrostatisk uppladdning (EN 1815) ≤ 2 kV
Halkmotstånd (DIN 51130) R9
Halkmotstånd (EN 13893) DS class (µ ≥ 0.30)
Stolhjulsbelastning (ISO 4918) Ingen skada
Intryckskänslighet 0.15 mm
Värmemotstånd (i m².K/W) 0.012
Golvvärme Ja
Stegljudsreduktion (ISO 717-2) - ∆Lw 5 dB
Cradle-to-Cradle Silver
Formaldehydemission (EN 717-1) Formaldehydfri
BREEAM-poäng A+
Ftalatinnehåll Ftalatfri
TVOC-emissioner efter 28 dagar (ISO 16000-9) (≤ 10 µg / m³)