Viva

Ek NATURE 3-Stav

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 14342
Formattyp Plank
Artiklar per paket 8
Yta per paket 1,850 m²
Total tjocklek 8,50 mm
Tjocklek, slitskikt 0,60 mm
Totalvikt 7,7 kg/m²
Läggningsmetod Nedlimning/Flytande
Låssystem Ultraloc
Brandreaktion (EN 13501-1) Cfl-s1
Brandreaktion på underlag av fibercement (EN 13501-1) Cfl-s1
Brinellhårdhet (EN 1534) 6
Värmemotstånd (in m²•K/W) 0,054
Golvvärme Ja (max 27°C)
Formaldehydemission (EN 717-1) E1