Viva | Ek WHITE 1 Strip

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 14342
Formattyp Plank
Artiklar per paket 8
Totalvikt 7.700 kg/m²
Yta per paket 1.850 m²
Total tjocklek 8.50 mm
Tjocklek, slitskikt 0.60 mm
Brandreaktion (EN 13501-1) Dfl-s1
Ytbehandling Proteco Natura
Läggningsmetod Nedlimning/Flytande
Låssystem Ultraloc
Brandreaktion på underlag av fibercement (EN 13501-1) Dfl-s1
Golvvärme Ja (max 27°C)
Värmemotstånd (i m².K / W) 0.054
Formaldehydemission (EN 717-1) E1 (≤0.124 ppm)