Viva

Valnöt ORIGINAL 1 Stav

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 14342
Formattyp Plank
Artiklar per paket 12
Totalvikt 7.700 kg/m²
Yta per paket 1.610 m²
Total tjocklek 8.50 mm
Tjocklek, slitskikt 0.60 mm
Ytbehandling Proteco Natura
Läggningsmetod Nedlimning/Flytande
Låssystem Ultraloc
Brinellhårdhet (EN 1534) 6
Nötningstålighet (EN 13696) 3500
Värmemotstånd (i m².K / W) 0.054
Golvvärme Ja (max 27°C)
Formaldehydemission (EN 717-1) E1 (≤0.124 ppm)