WELCOME 833

MOCHA SHERWOOD OAK

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 14041
Produkttyp Laminate floor coverings (EN 13329)
Klassificering för kommersiell miljö (ISO 10874) 33 Hög
Formattyp Plank
Artiklar per paket 8
Yta per paket 2.005 m²
Paket per pall 56
Yta per pall 112.280 m²
Total tjocklek 8 mm
Läggningsmetod Klick
Prestandadeklaration nr No.070DoP2015-12-08
Halkmotstånd (EN 13893) DS class (µ ≥ 0.30)
Brandreaktion (EN 13501-1) Cfl-s1
Möbelintryck (ISO 16581) Ingen skada
Resistens mot cigarettglöd (EN 438) ≥ 4
Resistens mot fläckar – grupp 1 och 2 (EN 438) ≥ 5
Resistens mot fläckar – grupp 3 (EN 438) ≥ 4
Nötningsresistens (EN 13329) AC5
Stöttålighet (EN 13329) IC3
Stolhjulsbelastning (ISO 4918) Ingen skada
Värmemotstånd (i m².K/W) 0.15
Golvvärme Ja (max 27°C)
Ytans volymbeständighet (i N/mm²) 1.6
Dimensionsvariation 0.9 mm
Vinkelräthet 0.1 mm
Rakhet 0.3 mm
Planhet längd 0.5 %
Planhet bredd 0.15 %
Tjocklek svällning (%) 18
Höjdskillnad mellan element 0.1 mm
Öppning mellan element 0.15 mm