iD Inspiration 55

Wenge BLACK

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 14041
Produkttyp Heterogeneous poly(vinyl chloride) floor coverings (ISO 10582)
Klassificering för bostadsmiljö (ISO 10874) 23 Hög
Klassificering för kommersiell miljö (ISO 10874) 33 Hög
Klassificering för industrimiljö (ISO 10874) 42 Normal
Formattyp Plank
Artiklar per paket 22
Yta per paket 3,670 m²
Ytbehandling PUR-förstärkt
Total tjocklek 2,50 mm
Tjocklek, slitskikt 0,55 mm
Totalvikt 3,850 kg/m²
Läggningsmetod Nedlimning
Prestandadeklaration nr 0004-0038-DOP-2013-04
Brandreaktion (EN 13501-1) Bfl-s1
Halkmotstånd (EN 13893) µ ≥ 0,30 (DS)
Elektrostatisk uppladdning (EN 1815) Antistatic (≤ 2 kV)
Möbelintryck Ingen skada
Elektriskt motstånd (EN 1081) R > 10⁹ Ω
Stolhjulsbelastning (ISO 4918) Ingen skada
Intryckskänslighet 0,05 mm
Kemikalieresistens (EN 26987) Utmärkt motstånd
Golvvärme Ja (max 27°C)
Dimensionsstabilitet/curling (ISO 23999) 2 mm
Färgäkthet mot ljus (ISO 105-B02) ≥ 6
Dimensionsstabilitet 0,10 %
ReStart® Ready Ja
Ftalatinnehåll Ftalatfri (förutom återvunnet material)
TVOC-emissioner efter 28 dagar (ISO 16000-9) (≤ 10 µg / m³)