Tarkett Trend 240

Cabana GREEN

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 14041
Produkttyp Heterogeneous poly(vinyl chloride) flooring on foam (ISO 11638)
Klassificering för bostadsmiljö (ISO 10874) 23 Hög
Klassificering för kommersiell miljö (ISO 10874) 32 Normal
Formattyp Rulle
Ytbehandling Supreme
Total tjocklek 2.40 mm
Tjocklek, slitskikt 0.35 mm
Totalvikt 1.730 kg/m²
Prestandadeklaration nr 0004-0023-DoP-2015-01
Elektrostatisk uppladdning (EN 1815) ≤ 2 kV
Halkmotstånd (DIN 51130) R10
Halkmotstånd (EN 13893) DS class (µ ≥ 0.30)
Stolhjulsbelastning (ISO 4918) Ingen skada
Intryckskänslighet 0.20 mm
Värmemotstånd (i m².K/W) 0.06
Golvvärme Ja (max 27°C)
Dimensionsstabilitet 0.40 %
Stegljudsreduktion (ISO 717-2) - ∆Lw 16 dB
BREEAM-poäng A+
Ftalatinnehåll Ftalatfri
TVOC-emissioner efter 28 dagar (ISO 16000-9) (≤ 100 µg / m³)

DOKUMENTCENTER

I vårt dokumentcenter hittar du dokument som broschyrer, tekniska datablad och byggvarubedömningar för alla våra produkter.

BESÖK VÅRT DOKUMENTCENTER