LinoWall 2.00 mm | LinoWall ANGORA

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

Produkttyp Plain and decorative linoleum (ISO 24011)
CE-märkning EN 15102+A1
Basvikt 2.900 kg/m²
Total tjocklek 2.00 mm
Ytbehandling Xf²
Formattyp Rulle
Brandreaktion (EN 13501-1) B-s2,d0
Värmemotstånd (i m².K / W) 0
Färgäkthet – ljus (ISO 105-B02) 6
Cradle-to-Cradle Silver
REACH Ja
Ftalatinnehåll Ftalatfri
TVOC-emissioner efter 28 dagar (ISO 16000-9) (≤ 100 µg / m³)
TVOC – SCS Floorscore Nej

DOKUMENTCENTER

I vårt dokumentcenter hittar du dokument som broschyrer, tekniska datablad och byggvarubedömningar för alla våra produkter.

BESÖK VÅRT DOKUMENTCENTER