LinoWall 2.00 mm

LinoWall FLAX

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 15102+A1
Produkttyp Plain and decorative linoleum (ISO 24011)
NCS färgkod S2030-G60Y
Formattyp Rulle
Ytbehandling xf²
Total tjocklek 2 mm
Totalvikt 2.900 kg/m²
Läggningsmetod Nedlimning
Ljusreflektans 68.28
Prestandadeklaration nr 0200 0045 DoP 2013 07
Värmemotstånd (i m².K/W) 0.018
Cradle-to-Cradle Silver
Ftalatinnehåll Ftalatfri
TVOC-emissioner efter 28 dagar (ISO 16000-9) (≤ 10 µg / m³)

DOKUMENTCENTER

I vårt dokumentcenter hittar du dokument som broschyrer, tekniska datablad och byggvarubedömningar för alla våra produkter.

BESÖK VÅRT DOKUMENTCENTER