iD Click Ultimate

Stylish Oak GREY

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 14041
Produkttyp Heterogeneous poly(vinyl chloride) floor coverings (ISO 10582)
Klassificering för bostadsmiljö (ISO 10874) 23 Hög
Klassificering för kommersiell miljö (ISO 10874) 34 Mycket hög
Bindemedelsinnehåll Typ I
Formattyp Plank
Artiklar per paket 6
Yta per paket 1,281 m²
Ljusreflektans 34,1
Ytbehandling Hotcoating PU
Total tjocklek 6,50 mm
Tjocklek, slitskikt 0,70 mm
Totalvikt 11,300 kg/m²
Läggningsmetod Klick
Prestandadeklaration nr 0132-0071-DoP-2018-01
Brandreaktion (EN 13501-1) Bfl-s1
Halkmotstånd (EN 13893) µ ≥ 0,30 (DS)
Elektrostatisk uppladdning (EN 1815) Antistatic (≤ 2 kV)
Värmemotstånd (in m²•K/W) 0,05
Möbelintryck Ingen skada
Stegljudsreduktion (ISO 717-2) - ∆Lw 19 dB
Halkmotstånd (DIN 51130) R9
Stolhjulsbelastning (ISO 4918) Ingen skada
Intryckskänslighet 0,02 mm
Kemikalieresistens (EN 26987) Utmärkt motstånd
Golvvärme Ja (max 27°C)
Dimensionsstabilitet/curling (ISO 23999) 1 mm
Dimensionsstabilitet 0,05 %
ReStart® Ready Ja
Ftalatinnehåll Ftalatfri
TVOC-emissioner efter 28 dagar (ISO 16000-9) (≤ 100 µg / m³)