Ansvarsfullt

Ansvarsfullt

- Tarkett

Ansvarsfullt

Tarkett tar ansvar för hur våra råvaror utvinns och produceras.  Vi samarbetar med våra underleverantörer och strävar efter att etablera långsiktiga relationer med företag som delar våra värderingar. Här är de viktigaste initiativen för att uppnå detta:

  • Tarkett följer och stödjer aktivt de 10 principerna i UN Global Compact som berör bl a  mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, motverkan av korruption samt respekt för miljö och hälsa. Läs mer här.
  • Vi driver på för att våra leverantörer ska följa FN:s Global Compact-principer. 2019 kom 69% av det råmaterial vi köpte in från leverantörer som åtagit sig att följa FN:s Global Compact. 
  • Genom vårt program ”Responsible Sourcing” har vi särskilda rutiner för att säkerställa att våra underleverantörer arbetar enligt högt ställda krav inom social hållbarhet. 

 

  • Vi involverar våra leverantörer i vårt tänk kring ekodesign och utvärderingen av material som sker enligt principerna för Cradle to Cradle.
  • Vi har etablerat partnerskap med träleverantörer som är certifierade enligt FSC (Forest Stewardship Council) eller PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) och följer givetvis regelverket i European Timber Regulation

 

Tarkett har betyget Gold från EcoVadis, ett internationellt erkänt bedömningsorgan med fokus på SCR-frågor.
EcoVadis bedömer varje år 75.000 företag över hela världen.

Läs mer om EcoVadis här.

Du kanske också är intresserad av:

Bra råvaror
Tredjeparts-certifierat

Tarkett har noggranna rutiner för att bedöma och välja ut råvaror som är säkra ur hälsosynpunkt och som har så liten negativt påverkan på miljön som möjligt.

Återvunnet material
Återvunnet

Tarkett använde 2021 147 000 ton återvunnet material i våra fabriker över hela världen vilket motsvarar 15 % av våra råvaruinköp

förnybart och bio-baserat
Förnybart och bio-baserat

Många råvaror som används till golvmaterial är förnybara, dvs de har sitt ursprung från växande biologiskt material.