Askhögar från Estland blir till ny råvara med negativt klimatutsläpp genom samarbete mellan Tarkett och Ragn-Sells

Askhögar från Estland blir till ny råvara med negativt klimatutsläpp genom samarbete mellan Tarkett och Ragn-Sells

12 Oktober 2021

Tarkett och miljöföretaget Ragn-Sells har ingått ett långsiktigt samarbete för att till 2025 utveckla koldioxidnegativa mineraliska fyllmedel för vinylgolv. Det nya fyllmedlet kommer att utvinnas från askhögar i Estland och i processen binds mer koldioxid än vad som släpps ut.

I Estland har man under de senaste 50 åren producerat energi genom omfattande eldning av oljeskiffer. Som biprodukt har det bildats aska och mer än 600 miljoner ton har deponerats i östra Estland där det utgör en miljöbelastning. Ragn-Sells har utvecklat en patenterad teknologi som omvandlar denna aska till kalciumkarbonat, det vill säga kalk. Kalk används som mineraliska fyllmedel i en mängd  olika produkter och idag utvinns den ofta i stora kalkbrott.  

På Tarkett tillverkar vi vinylgolv för både offentlig miljö och till bostäder i flera fabriker i Europa, bland annat i Ronneby. I alla vinylgolv ingår fyllmedel och vi använder hundratusentals ton av sådan råvara varje år i våra produkter. Samarbetsprojektet innebär en möjlighet att ersätta stora mängder jungfruliga råvaror och tar oss ett steg närmare vårt mål att senast 2030 ha uppnått minst 30 % återvunnet material i våra produkter. Ett viktigt steg i den cirkulära omställningen.

Hur fungerar det? 

I Ragn-Sells process tillsätts infångad koldioxid som binds i fyllmedlet, vilket innebär att koldioxidavtrycket blir negativt. Genom att våra vinylgolv har lång livslängd och är återvinningsbara kommer koldioxiden att bindas under mycket lång tid. De fyllmedel som vi använder idag har redan en låg klimatpåverkan, men materialet från Ragn-Sells process förväntas ha ett negativt koldioxidavtryck på -0,4 kg CO2e per kg, vilket kommer att bidra till att minska Tarketts totala klimatavtryck.

Läs mer om Ragn-Sells teknologi

Vårt sätt att leva i dag bygger på en ohållbar användning av naturresurser. Ragn-Sells mål är att återföra mer av de resurser vi redan har tillbaka in i kretsloppet. Men för att kunna göra detta, måste vi samarbeta med andra företag i värdekedjaTarkett är ett utmärkt exempel på ett företag som delar vår vision och vårt engagemang, och vi ser mycket fram emot att utveckla vårt samarbete
Pär Larshans, Hållbarhetschef på Ragn-Sells

“Tack vare det här projektet får vi möjlighet att tillverka golv med råvaror som bidrar till sanering av miljön i Estland och som dessutom binder koldioxid. Som ett resultat kommer våra vinylgolv att ha ett lägre koldioxidavtryck och en ökad mängd återvunnet innehåll. Detta är precis den typen av innovativa och långsiktiga samarbeten som vi tror kommer att bana väg för ett cirkulärt och koldioxidneutralt samhälle
Arnaud Marquis, Chief Sustainability Officer på Tarkett.