Återvinning av gamla plastgolv
Återvinning av gamla plastgolv

Ny teknik får bort lim och spackel

Gamla plastgolv utgör en enorm potentiell råvaruresurs. Enligt uppgifter från IVL finns det i Sverige 145 miljoner kvadratmeter plastgolv, som om det återvanns skulle innebära en koldioxidbesparing om uppemot en miljon ton. Plastgolv är slitstarka och materialet lämpar sig väl för återvinning. Hittills har denna resurs inte kunnat återvinnas på grund av bland annat svårigheterna i att separera lim och spackel från gamla golv. 

Nu har Tarkett utvecklat en utrustning som i industriell skala kan hantera detta.

Den nya tekniken innebär att utrivna homogena plastgolv kan renas från lim- och spackelrester och återställas till råmaterial av lika hög kvalitet som plast gjord direkt av jungfrulig råvara. 
Fortfarande kvarstår den tekniska utmaningen med att få bort oönskade tillsatser (till exempel ftalater) ur äldre golv. Tarkett var dock tidigt ute med att fasa ut ftalater från sina homogena plastgolv varför alla Tarketts homogena plastgolv tillverkade från 2011 och senare kan återvinnas utan att riskera att dessa ämnen återcirkuleras i kretsloppet.

Vilka golv kan återvinnas?

Tarketts ftalatfria homogena plastgolv och -väggmaterial kan återvinnas, exempelvis:

  • iQ Optima, iQ Granit, iQ Eminent, iQ Megalit, tillverkade 2011 eller senare
  • Wallgard (2011 - )
  • TarkoDry Wall & Floor (2011 - )
  • iQ Natural oavsett tillverkningsår (har varit ftalatfri sedan lanseringen 2009)
  • iQ Surface

Så här fungerar det:

  • Fastighetsägare/bygg-/golventreprenör kontaktar Tarketts lokala representant i god tid (minst 4 veckor) innan materialet skall rivas ut.
  • Tarkett behöver information om: 

            - typ av golvmaterial

            - uppskattad ålder

            - uppskattad mängd material (kvm)

            - adress och kontaktperson/ansvarig för utrivningen  

•    En provbit av det material som ska rivas ut skickas till Tarkett Ronneby för analys av mjukgörarinnehåll. Denna analys tar 1 – 2 dagar.
•    Efter klartecken från Tarkett planeras rutiner för hantering och transport liksom kostnadsfördelning specifik för varje projekt i samråd med Tarkett och ansvarig för utrivningen. 

•    Materialet tas emot av Tarkett i Ronneby där det avsynas, granuleras, tvättas och blir till råvara till nya Tarkett produkter.

Du kanske också är intresserad av:
Tarketts hållbarhetsarbete, granulater från gamla återvunna plastgolv
Återvinning

På Tarkett talar vi inte längre om produkternas «end of life» utan bara om «end of use». Vi omvandlar det som förr sågs som avfall till råvaror och nya innovativa produkter. Vi strävar efter...

Bild på golvrullar i Ronneby
Vad är cirkulär ekonomi?

Genom att ge produkter en ökad livslängd, se till resurserna utnyttjas bättre och att avfall och blir till nya råvaror skapar vi en cirkulär ekonomi.

Homogena plastgolvsrullar på Tarketts fabrik i Ronneby
Tarketts nya innovation möjliggör återvinning av tusentals ton gamla plastgolv

Den nya tekniken innebär att utrivna homogena plastgolv kan renas från lim- och spackelrester och återställas till råmaterial.