Återvinning – nödvändigt för att nå cirkulär omställning

Återvinning – nödvändigt för att nå cirkulär omställning

Tarkett har i år genomfört flera viktiga steg mot cirkulär omställning och mot att bli ett cirkulärt företag. Det handlar bland annat om ny teknik och ett helt nytt system för återvinning av lagda plastgolv. Vi arbetar också med att återvinna gammal parkett för att göra nya trägolv och vi bygger även ut vår kapacitet för återvinning av textila golv. I det lilla kan vi ensamma göra mycket. I det stora behöver vi vara flera som samarbetar, utifrån den gemensamma viljan att Sverige på riktigt ska kunna bli ett land i framkant av en cirkulär omställning.

Ökad efterfrågan på återvunnet material är avgörande för att Sverige ska kunna bli ett cirkulärt samhälle. Det öppnar dörren för att näringslivet ska kunna göra de stora satsningar på forskning, teknik och nya anläggningar som krävs för att genomföra omställningen. Här behöver Sveriges offentliga aktörer utmana näringslivet och ställa krav på återvunnet material i upphandlingar. Idag finns det inte någon efterfrågan på produkter med återvunnet material, det saknas helt enkelt skarpa drivkrafter på marknaden för en cirkulär omställning.  

Debattartikel i Svenska Dagbladet Näringsliv
Svenska Dagbladet Näringsliv publicerade den 19 augusti en debattartikel i ämnet skriven av Circular Swedens nätverk, bestående av många ledande svenska företag såsom IKEA, H&M, Spendrups, SSAB Axfood och Tarkett. 

”Återanvändning, återvinning och återvinningsbara material måste bli normen för både produkttillverkning och byggnation”, skriver författarna där en av dem är Dag Duberg, nordisk hållbarhetschef på Tarkett.

Viktiga samtal i Almedalen

Vi behöver alltså vara flera som samarbetar utifrån den gemensamma viljan att Sverige på riktigt ska kunna bli ett land i framkant av en cirkulär omställning.  Därför samlade vi tillsammans med Circular Sweden engagerade individer och ledande företrädare från näringsliv, samhälle och politik för att diskutera denna viktiga fråga under Almedalsveckan. Vad kan vi tillsammans göra för att bidra till ett samhälle med verkliga förutsättningar för en cirkulär ekonomi genom en ökad efterfrågan på återvunnet material? Vilka steg har redan har tagits mot en cirkulär ekonomi under det gångna året och vilka är de stora utmaningarna framöver? Hur tror vi att utvecklingen de kommande åren ser ut – och vad måste vi göra för att uppnå ett cirkulärt och hållbart samhälle? 

Medverkande i våra rundabordssamtal var:

- Jana Becker, partner, Equator
- Pär Larshans, hållbarhetschef, Ragn Sells
- Peter Norstedt, hållbarhetschef, SKL Kommentus
- Mats Widbom, VD, Svensk Form
- Michael Eskils, hållbarhetschef, AMF
- Annie Stålberg, chef för Hållbarhetsenheten, Upphandlingsmyndigheten
- Tony Clark, VD, Avfall Sverige
- Kristina Yngwe (C), riksdagsledamot och ordförande i miljö- och jordbruksutskottet
- Dag Duberg, nordisk hållbarhetschef, Tarkett
- Niklas Bergquist, Sverigechef, Tarkett

Tarketts arbete mot ett cirkulärt samhälle

Tarkett arbetar med ett flertal satsningar i syfte att ställa om till att bli ett cirkulärt samhälle. Exempel på detta är nya innovationer för att återvinna plast och trägolv. 

Stora klimatvinster med nytt system för återvinning av plastgolv
Ny teknik som nu kan användas i industriell skala gör att material från plastgolv, som idag huvudsakligen nyttjas i offentliga miljöer, kan återanvändas som råvara till nya golv. Det innebär att exakt samma material som används i golv som läggs idag, kan utgöra råvara till golv som tillverkas och läggs nästa århundrade. Om alla plastgolv som säljs under ett år i Sverige gick till återvinning när de använts klart istället för förbränning, skulle det innebära en klimatbesparing på mer än 30 000 ton koldioxid varje år. Det motsvarar vad 12 000 bilar släpper ut under ett år.
Läs pressmeddelande om återvinning av plastgolv


Lyckad återvinning av trägolv i unikt pilotprojekt
Tarkett har genom ett unikt pilotprojekt lyckats återanvända 1000 kvm massiv parkett och därigenom skapat ett helt nytt golv, det första i sitt slag, där slitskiktet är helt och hållet baserat på återvunnen ek. Detta är en av flera satsningar som Tarkett nu gör i syfte att ställa om till att bli ett cirkulärt företag.
Läs pressmeddelande om återvinning av trägolv

Kontakt

Har du frågor om Tarketts hållbarhetsarbete eller om vårt deltagande i Almedalen, kontakta Dag Duberg, Hållbarhetschef Tarkett Nordic, 070-300 19 12 alternativt Kerstin Lagerlöf, Marknadschef Tarkett Sverige, 070-300 19 28.

Läs mer om Tarketts hållbarhetsarbete