Att skapa en bra arbetsmiljö

Att skapa en bra arbetsmiljö

En bra arbetsmiljö kräver ett helhetsgrepp om såväl det fysiska rummet som hur det ska användas. Det kräver ett hållbarhetstänk som inkluderar både människa och material och en plan som utgår från individen. Under denna rubrik har vi samlat artiklar om kontorsmiljöer och intervjuer med personer som utmärker sig för sitt nytänkande inom kontorsdesign. 

Läs om hur olika kontorstyper har utvecklats i Norden och intervjuer med Ulrika Wolf på Tenant & Partner, Mats Hederos på AMF Fastigheter och Susanna Melametsä på Koolmat om vad som händer med kontors-miljöer i pandemins spår. 

Det nordiska kontoret – från trälhav till valfrihet

Samarbete, individuell frihet, hållbar utveckling och medarbetarnas fysiska och mentala hälsa är ideal som påverkar hur nordiska kontor utformas idag. Precis som bostäder speglar sin tid, formas också de utrymmen som ska hysa arbetsdagen av värderingar, praktiska behov och tekniska möjligheter. Den optimala inredningen för kontorsarbete är aldrig konstant.

Kontoret efter 2020 – Trygghet, hållbarhet och gemenskap präglar det nya arbetslivet

Hur påverkar pandemin 2020-talets kontor? Vi ställde frågan till Ulrika Wolf på Tenant & Partner, Mats Hederos på AMF Fastigheter och Susanna Melametsä på Koolmat som tillsammans ger en bild av hur pandemin får en pågående utveckling att accelerera. Kontoret består. Men hur vi arbetar där, blir allt mer komplext.

Tenant & Partner: En lyckad kontorsstrategi handlar om integration

– Om vi inte lär oss att använda kontoret får vi inte den effekt vi vill ha, säger Ulrika Wolf, arbetsplatsstrateg och förändringsledare på Tenant & Partner.

Om kontoret efter 2020 med Susanna Melametsä, Koolmat

Hur såg samtalet om kontorsdesign ut i Finland i februari 2020? — Innan pandemin pratade vi främst om gröna värderingar. Vi finnar är ett utomhusfolk. Vi har en kall vinter. Vi vill ha samma goda luftkvalitet inne som ute. Gröna byggnader blev därför snabbt en standard här.

Om kontoret efter 2020 med Mats Hederos, AMF Fastigheter

— Det är mer utmanande att leda på distans, säger Mats Hederos, VD för AMF Fastigheter i Stockholm, som bland annat utvecklat kontors- och handelsområdena Urban Escape på Brunkebergstorg och Stockholmsverken på Södermalm.

Om kontoret efter 2020 med Ulrika Wolf, Tenant & Partner

— Vi har gått från idén om att “arbete är en plats” till idén att “arbete är vad jag gör”, säger Ulrika Wolf, arbetsplatsstrateg och förändringsledare på Tenant & Partner, ett konsultbolag som jobbat med arbetsplatsutveckling i Stockholm sedan 1992.

Notes Johannes Karlström om att inreda 2020-talets kontor

När den Stockholmsbaserade designstudion Note inredde coworking-byggnaden Summit House i London var det ett rum som uppmärksammades särskilt.