Belysning skola - Ljuset viktigt för prestation och mående

Belysning skola - Ljuset viktigt för prestation och mående

Ljuset är viktigt för prestation och välmående

Ljus och belysning i skolans lokaler är ett område som spelar stor roll för både välmående och studieresultat, men som inte alltid får den uppmärksamhet det förtjänar. Ljuset påverkar hur vi uppfattar och förstår vår omgivning, men också vårt humör, koncentration och dygnsrytm. En bra ljusmiljö bidrar till ökad trygghet samt ökar prestationsförmågan och därmed studieresultatet. God belysning bidrar också till ett positivt socialt klimat och minskar störningarna i klassrummet. 

Det behövs olika sorters ljus för att skapa en bra ljusmiljö. Naturligt dagsljus utgör grunden men det behöver kompletteras med olika nivåer av artificiellt ljus. En god grundbelysning med hög ljusstyrka och bra färgton, kompletteras med punktbelysning på olika nivåer – eventuellt med olika färgtoner för att skapa visuell stimulans.

Europeiska studier* av inomhusbelysning i skolmiljöer visar att:

  • Högre färgtemperatur (vitare/kallare ljus) ökar synskärpan
  • Högre ljusnivå och färgtemperatur förbättrar koncentrationen och minskar fel vid provskrivning.
  • Rätt ljusnivå och färgtemperatur bidrar till bättre flyt i högläsning, högre läshastighet och bättre läsförståelse
  • Högre ljusstyrka och färgtemperatur på morgonen reducerar sömnighet och bidrar till bättre humör.
  • Klassrum med högre ljusnivåer och färgtemperatur minskar oro och stök bland eleverna under lektionen.

 

Fel sorts belysning kan ge negativa effekter

En felaktigt utformad belysning kan göra att elever och personal blir trötta i ögonen, får huvudvärk och spänningar i nacken och ryggen. Flimmer från olika belysningskällor kan ge upphov till stressreaktioner vilket gör att man blir trött och presterar sämre. För svag belysning eller bländande ljus kan också vara ett problem.

* Källa: Lightning for health and well-being in education, work places, nursing homes, domestic applications and smart cities.

 https://lightingforpeople.eu/2016/wp-content/uploads/2016/03/SSLerate-3.2-3.4-v4.pdf
Arbetsmiljöverket www.av.se/inomhusmiljo/ljus-och-belysning

Golv till skolor - Rätt golv för rätt miljö

Idéerna om hur man bäst lär ut och stöttar barn och ungdomar under deras skolgång har utvecklats avsevärt under de senaste åren. Läs mer om hur olika faktorer påverkar.