Cirkulär golvhantering sparar råvaruresurser, Miljönytta 09/10/2018

Cirkulär golvhantering sparar råvaruresurser, Miljönytta 09/10/2018

Cirkulär golvhantering sparar råvaruresurser

Funktionsplasten i byggnader och konstruktioner har en långsam väg genom kretsloppet jämfört med förpackningsplastens snabba slit-och-släng – men den sackar också efter i återvinningsgrad. Branschledaren Tarkett kämpar för att ändra på det.

”Tarkett arbetar för en cirkulär ekonomi och då är återvinning av gamla golv en helt central del. Det arbetet ser väldigt olika ut beroende på var i världen vi befinner oss. Norden som marknad ligger långt framme inom detta”, säger Dag Duberg, hållbarhetschef på Tarkett.