Design för en läkande miljö

Design för en läkande miljö

Design för en läkande miljö

Den rumsliga utformningen och miljön på ett sjukhus påverkar patienternas möjligheter att återhämta sig både fysiskt och psykiskt. Ett sjukhus är också en stor arbetsplats med många anställda som påverkas av hur miljön omkring dem ser ut. God design kan bidra till både en läkande patientmiljö och en bättre arbetsmiljö som ökar motivation och minskar stress. 

Att vistas på ett sjukhus kan lätt skapa en ökad oro hos patienten som redan mår dåligt. En rådande trend är därför att göra miljöerna mindre institutionella och mer inspirerade av hotell och andra avkopplande miljöer. Om vårdmiljön känns trygg, lugnande och positiv kan det påskynda tillfrisknandet. Valet av golv är en viktig del i designprocessen. Interaktionen mellan färgsättning, mönster och ljus skapar en emotionell inverkan på patienten. 

Design som visar vägen

I ett sjukhus fyller designen en viktig roll för att underlätta orienterbarheten och göra det lättare att hitta mellan olika delar av sjukhuset. Med genomtänkt golvdesign kan man skapa visuella gångstråk och grafiska element som kopplar ihop olika enheter i ett sjukhus. Läs mer om detta i avsnittet Taktila och visuella ledstråk.

Energisparande design

Genom en medveten färgsättning där man tar hänsyn till inredningens ljusreflektion kan energianvändningen minska i vårdlokalerna. Ljusreflektion anger hur mycket av dagsljus och ljus från belysning som reflekteras tillbaka när det träffar en yta. Det kallas för ljusreflektionsvärde, LRV, där färgen vit har 100 % och svart 0 %. Ett golv med högt LRV hjälper till att sprida ljuset effektivt i hela rummet.