DESSO EcoBase®

DESSO EcoBase®

EcoBase är vår fullt återvinningsbara och Cradle to Cradle Guld-certifieradeTM baksida för textila plattor. Den innehåller endast positivt definierade1 ingredienser och har uppnått Cradle to Cradle® Platinum-nivån för materiell hälsa. 

Tack vare ett unikt samarbete med holländska dricksvattenföretag kan vi återanvända kalk, vilket innebär att EcoBase består av 80 % positivt definierad kalk.

Tredjeparten Lloyd's Register har granskat vår Ecobase-baksida och kan intyga att den är återvinningsbar.

Som en del av en hållbar och hälsosam golvlösning kan EcoBase bidra till både att främja produktivitet och trivsel på arbetsplatsen, men också att uppnå hållbara byggnadscertifieringar som BREEAM, LEED och WELL

Alla material som används vid tillverkningen av EcoBase kan vi återvinna i vår egen återvinningsanläggning utan kvalitetsförlust, vilket genererar betydligt lägre koldioxidutsläpp än att tillverka en ny matta från grunden.

EcoBase finns tillgängligt för hela vårt utbud av textila plattor och är ett val som sluter cirkeln och bidrar till en cirkulär ekonomi.

EcoBase illustration

EcoBase i korthet

  • EcoBase är återvinningsbar i vår egen anläggning i Waalwijk
  • EcoBase är Cradle to Cradle Gold-certifieradTM  och har uppnått platinumnivå för materiell hälsa
  • Återvinning av textila plattor med EcoBase-baksida genererar koldioxidbesparingar² med upp till 20 % per produktcykel jämfört med kraftvärmeutvinning av EcoBase i cementindustrin.
     

1) Positivt definierad = alla ingredienser har bedömts som antingen gröna (optimala) eller gula (tolererbara) enligt Cradle to Cradle®-bedömningskriterier. Beskrivs i Cradle to Cradle® CertifiedCM Product Standard Version 3.1
2) Verifierad av Dr. Eva Schmincke, en tredje part som verifierar miljödeklarationer för textila plattor