Lyssna på vår paneldebatt som hölls på Aktuell Hållbarhet Arena.

Precis under våra fötter finns en stor outnyttjad råvaruresurs. I Sverige läggs årligen 6 miljoner kvm nya plastgolv och totalt finns det ca 100 miljoner kvm plastgolv i byggnader runt om i landet. Vid renovering rivs golven och går till förbränning. Detta är ett resursslöseri som måste upphöra.

Hur bryter vi beroendet av ny plast?

Denna råvaruresurs motsvarar potentiellt 300 000 ton plast, som om den återvanns skulle innebära en koldioxidbesparing i storleksordningen en halv miljon ton. Vissa gamla plaster kanske vi dock inte bör återvinna utan ta ur kretsloppet, eftersom de innehåller ämnen vi inte vill ha kvar. Hur får vi igång en diskussion om hur vi på bästa sätt kan återvinna långlivade plastprodukter? Hur kan vi möjliggöra återvinning av gamla plastgolv, till nytta för såväl samhälle som klimat?

Tid: 3 juli kl 12-12.45.
Plats: Aktuell Hållbarhet Arena, Gotlands Museum, Strandgatan 14 i Visby.
Medverkande: Åsa Westlund (S), ordförande Miljö- och jordbruksutskottet, Erik Östman (M), kommunalråd Linköpings Kommun, Emma Berginger (MP), kommunalråd Lunds kommun, Viveke Ihd, Chef hållbar återvinning & cirkulär ekonomi på Återvinningsindustrierna, Dag Duberg, hållbarhetschef Tarkett Nordic. 
Moderator: Anna Ljungdell.

Kontakt:
Har du frågor om Tarketts hållbarhetsarbete eller om vårt deltagande i Almedalen, kontakta Dag Duberg, Hållbarhetschef Tarkett Nordic, 070-300 19 12 alternativt Kerstin Lagerlöf, Marknadschef Tarkett Sverige, 070-300 19 28.

Läs mer om Tarketts hållbarhetsarbete

Debattartikel i Altinget

"Förbjud förbränning av plastgolv" - så heter Tarketts debattartikel som publicerades i Altinget den 29 maj. Altinget.se är en välrespekterad och politiskt oberoende nyhetsportal som bevakar politiken i Sverige och EU. Typiska läsare är personer som jobbar med politik eller som är intresserade av politiska frågor. Altinget.se bevakar olika politiska områden: rikspolitik, arbetsmarknad, miljö&energi, säkerhet, utbildning, vård&hälsa samt EU.

Läs debattartikeln här
Läs vår pressrelease: Tarkett efterfrågar statlig satsning på återvinning av långlivade plastprodukter

 

Läs debattartikeln här
Läs vår pressrelease: Tarkett efterfrågar statlig satsning på återvinning av långlivade plastprodukter

Du kanske också är intresserad av:

Vår miljövision

VÅR MILJÖVISION

Vår vision är att vara världsledande inom innovativa golvlösningar på ett sätt som skapar ett hållbart värde för våra kunder

LÄS MER
Golvinstallations spill som ska återvinnas på Tarketts återvinningscentral i Ronneby

HUR VI ARBETAR MED HÅLLBARHET

Visioner och mål i alla ära, men du kanske undrar hur vi på Tarkett arbetar praktiskt med hållbarhetsfrågor i vår dagliga verksamhet? Här har vi samlat några exempel på vad vi gör i verkligheten.

LÄS MER
Återvinning

ÅTERVINNING

På Tarkett talar vi inte längre om produkternas «end of life» utan bara om «end of use»

LÄS MER
Tarkett i Almedalen 2017 - Vem definierar hållbarhet?

TARKETT I ALMEDALEN 2017 - VEM DEFINIERAR HÅLLBARHET?

Tarkett har arbetat målmedvetet och långsiktigt med hållbarhetsfrågor under lång tid och vi vill vara med och leda utvecklingen mot cirkulär ekonomi. Därför medverkade vi i Almedalen 2017 där vi bland

LÄS MER
Inomhusmiljö

INOMHUSMILJÖ

Vi vill att våra golv ska bidra till en säker och hälsosam inomhusmiljö.

LÄS MER
Nyckeltal och framsteg

NYCKELTAL OCH FRAMSTEG

Våra nyckeltal delas upp i områden bra råvaror, resurshushållning, god inomhusmiljö och återvinning.

LÄS MER