iD Revolution: Världens första Svanenmärkta plastgolv

iD Revolution: Världens första Svanenmärkta plastgolv

Återvunnet och biobaserat kombineras i ny cirkulär produkt

iD Revolution är världens första Svenenmärkta plastgolv och är producerat av återvunnen plast från bilrutor samt av biobaserad plast. Golvet innehåller inga ftalater eller PVC och samtliga råvaror har noggrant valts ut för att produkten ska vara ett bra val för både människa och miljö.

Återvunnen och biobaserad råvara
Tarkett har tidigare lyckats skapa golv som innehåller antingen återvunnet material eller biobaserade alternativ, men detta är första gången som återvunnet och biobaserat kunnat kombineras i en helt ny innovativ, hållbar och cirkulär produkt.

Banar väg för ett fullt ut cirkulärt kretslopp för plastgolv

Vi på Tarkett är engagerade i frågan om hur samhället ska kunna bryta beroendet av fossil plast. Idag finns ett system för återvinning av golvinstallationsspill, men de stora vinsterna finns i att återvinna lagda golv. Detta nya golv kan återvinnas till 100 procent och kan monteras med Tackifier, ett lim som gör att golvet enkelt kan demonteras. iD Revolution banar därför väg för målet om ett fullt ut cirkulärt kretslopp för plastgolv.

Läs mer om Tarkett och återvinning 

Svanen- och Cradle to Cradle-certifierat på Guld-nivå
En Svanenmärkning innebär mycket höga krav på andelen återvunnen eller förnyelsebar råvara vilket gjort att det i praktiken tidigare varit omöjligt för plastgolv att klara kraven i och med att de traditionellt sett produceras av fossila råvaror. Denna produkt blir därför det första plastgolvet i världen som klarat kraven för en märkning.

iD Revolution är det första LVT-golvet som är Cradle to Cradle certifierat på Guld-nivå. Detta innebär mycket höga krav på andelen återvunnen eller förnyelsebar råvara samt en tillverkning med låga utsläpp och liten förbrukning av resurser.

Golvets sammansättning
iD Revolution är ett plastgolv som har en unik sammansättning med 24 % återvunnen plast från gamla bilrutor och kasserade säkerhetsglas från byggnader, 11 % biobaserad polymer och 49 % kalk, ett mineral som det finns gott om i naturen. Den innehåller varken ftalater eller PVC utan består istället av PVB, den tunna film som sitter i glasrutor för att förhindra att glaset splittras om det går sönder.

Hållbar tillverkning
Tillverkningen av iD Revolution sker på ett hållbart och kontrollerat sätt – 99 % av vattnet som används vid tillverkningen recirkuleras och 50 % av elen kommer från förnyelsebara energikällor och resten klimatkompenseras. 
iD Revolution bidrar till en god inomhusmiljö genom ha mycket låga VOC-emissioner (<10 µ/m³). Alla ingredienser är bedömda av 3:e part.  

Funktion och design

iD Revolution har en tjocklek på 2,5 mm, ett slitskikt på 0,55 mm och är behandlad  med TopClean XP™, vilket ger golvet samma goda slitage- och städegenskaper som Tarketts övriga LVT-golv. Kollektionen består av 12 trä- och stenmönster och är framtagen för offentlig miljö i första hand.

Bildgalleri

Förslag på kollektion