Ljudmiljö skola - Minskat buller för en bättre studiemiljö

Ljudmiljö skola - Minskat buller för en bättre studiemiljö

Minskat buller för en bättre studiemiljö

Studier visar att buller och oljud påverkar barn mycket mer än vuxna när det gäller taluppfattning och hörförståelse. Oljud och dålig akustik är också det allra största arbetsmiljöproblemet på dagens arbetsplatser och därför något som har stor inverkan på lärare och övrig personal i deras dagliga arbete. Därför är det viktigt att minska buller och oljud i skolmiljöer så att både elever och lärare får goda förutsättningar att lära och lära ut.


Eleverna själva skapar en hel del oljud i klassrummen, men det uppkommer också från fötter och stolar som skrapar mot golvet på våningen ovanför, eller från intilliggande gemensamma ytor. Att minska ljudnivån i studiemiljöer som klassrum, föreläsningssalar och bibliotek är väsentligt för elevernas koncentrationsförmåga. Även i korridorer och cafeterior är det bra om ljudnivån kan hållas nere för att skapa en lugnare och trevligare atmosfär.  


Ett tyst klassrum med 30 elever genererar ljud på ca 50 dB, vilket gör att läraren måste prata med en ljudnivå på 65 dB för att höras*. 

Förståelsen minskar med upp till 70 % i miljöer med mycket oljud, vilket gör att koncentrationen sjunker och inlärningen försvåras**. 


* Källa: Paul McCarty and Jack Rollow’s 2005 Los Angeles Unified School District (LAUSD) study
**Källa: AFT = American Federation of Teachers

Miska oljud i rummet - Trumljud

Skor och stolar som skrapar mot golvet eller saker som faller ner på golvet bidrar till oljud i rummet och påverkar elevernas studiero negativt. Det kallas även för trumljud.
 

Rekommendationer:

Valet av ytbeläggning för golv, väggar och tak kan absorbera oljud i rummet så att miljön blir lugnare koncentrationsförmågan ökar. 

  • Välj ett mjukt golv istället för plattor. Keramiska plattor reflekterar ljudvågorna vilket skapar mer oljud i rummet, medan ett mjukt golv absorberar ljud och bidrar till en behagligare miljö
  • Välj ett linoleum- eller plastgolv enligt klass A <65dB (NFS31-074) i de bullrigaste ytorna
  • Välj ett textilgolv med en hög ljudabsorption (ISO 354) i öppna ytor som föreläsningssalar eller bibliotek.  Textilgolv är generellt sett lämpliga i de flesta utrymmen i skolor och andra utbildningslokaler.
  • Genom att använda linoleum- eller plastgolv med stegljudsdämpning på bord och bänkar kan även en del trumljud minskas.

 

Minska oljud från angränsande rum - Stegljud

Rörelser och förflyttningar på våningen ovanför och i angränsande korridorer och närliggande klassrum ökar den omgivande ljudmiljön, även kallad stegljud. 


Rekommendationer:

  • Golv med akustikbaksida minskar överföringen av stegljud avsevärt.
  • Välj golv med bra intryckstålighet och bra ljuddämpning för att minska stegljudet och samtidigt minska risken att stol- och bordsben skadar golvet.

Minska ekot i ett rum - Efterklangstid

Efterklangstid är ett mått på klangen eller ”ekot” i ett rum och mäts i sekunder. För lång efterklangstid gör det svårt att uppfatta vad människor säger. Det är svårt att räkna fram efterklangstiden för golv men ett vinylgolv med skumbaksida ger något kortare efterklangstid än ett utan. Bästa dämpningen får du med textilgolv.

 
Typ av golv Trumljud    Stegljud

Trägolv

14 mm trägolv på 2 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II   

14 mm trägolv nedlimmad

 

-14

-9

 

+17

+14

 

Linoleumgolv

Acoustic xf² 3,8 mm

+13 +18

 

Homogena plastgolv

iQ Granit Akustik

+14 +15

 

Heterogena plastgolv

Tapiflex Excellence

+13 +19

 

Textilgolv

Desso Airmaster

+15 +25

 

Sportgolv

Omnisports Training (punktelastiskt golv)

Omnisports PurePlay (punktelastiskt golv)

Multiflex M (ytelastiskt golv)

Lumaflex Duo Reference Multi-use (kombinationsgolv)       

 

+13

+13

-8

+5

 

+21

+24

+20

+22

 

Tabellen avser förnättring (+) eller försämring (-) mätt i decibel.

Golv till skolor - Rätt golv för rätt miljö

Idéerna om hur man bäst lär ut och stöttar barn och ungdomar under deras skolgång har utvecklats avsevärt under de senaste åren. Läs mer om hur olika faktorer påverkar.