Lyckad återvinning av trägolv i unikt pilotprojekt
Lyckad återvinning av trägolv i unikt pilotprojekt

Ett helt nytt golv tillverkat av återvunnen ek

I ett unikt pilotprojekt har vi lyckats återanvända 1000 kvm massivparkett och skapat ett helt nytt golv, det första i sitt slag, där slitskiktet är helt och hållet baserat på återvunnen ek. Det nyutvecklade parkettgolvet, som du ser på bilderna, är installerat bl.a. i AMF Fastigheters nya kvarter Stockholmsverken, ritat av Equator Stockholm.

Råvaran är ett massivt ekgolv från en industrilokal i Croix, utanför Lille i norra Frankrike som installerades på 1970-talet. Parketten har rensats från spik, metall och fuktangripna delar och bearbetats till slitskikt anpassad till den nya designen.

Ny kollektion

Till hösten lanserar vi en ny kollektion helt baserad på slitskikt av återvunnen ek. Det nya golvet har fått namnet Fenix, efter den mytologiska fågeln som är en symbol för pånyttfödelse. Designen är specialframtagen för att ta tillvara så mycket som möjligt av den återvunna råvaran och samtidigt ge ett unikt uttryck som för tankarna till klassiskt parkettmönster.

För oss på Tarkett är återvinning och cirkulär omställning centralt och vår målsättning är att använda återvunnet material som råvara i så hög utsträckning som möjligt. Vi har redan utvecklat en helt ny teknik för återvinning av gamla plastgolv och bygger ut vår kapacitet för återvinning av textila golv. Med projektet Fenix visar vi på att man kan jobba cirkulärt även med förnyelsebara råvaror. 

Moderna parkettgolv, vilka utgör 95% av den svenska trägolvsmarknaden, tillverkas med ett översta slitskikt av ek eller annat ädelträ. Mellan- och bottenskikt görs av furu och gran som ofta är närproducerad och växer snabbare än ädelträ. Ekråvaran är tung att frakta på grund av högt vatteninnehåll och kräver mycket energi att torka.

Till pressmeddelandet.

Du kanske också är intresserad av:
Homogena plastgolvsrullar på Tarketts fabrik i Ronneby
Tarketts nya innovation möjliggör återvinning av tusentals ton gamla plastgolv

Den nya tekniken innebär att utrivna homogena plastgolv kan renas från lim- och spackelrester och återställas till råmaterial.