Produktsupport före, under och efter köp!

Tarkett eftersträvar att uppfylla de allra flesta behov och krav som ställs på golv inom olika användningsområden och marknadssegment.

 • Tarkett är en komplett samarbetspartner, inte bara en golvleverantör.
 • Vi känner ansvar, har funnits på svensk marknad sedan 1887.
 • Stort referensbibliotek och stor erfarenhet.
 • Lokal närvaro.
 • Kompetent personal med stor erfarenhet.
 • Teknisk support.
 • Säljkontor över hela Sverige.
 • Produkter utvecklade i Sverige för den nordiska marknaden.
 • Start-up service vid stora och/eller komplicerade projekt.
 • Produktinformation.
 • Skötsel- och läggningsanvisningar.
 • Tekniska specifikationer, byggvarudeklarationer.
 • Beskrivningstexter, innehållsdeklarationer, certifikat, etc.

Du kanske också är intresserad av:

Träbaserade golvmaterial och luftfuktighet

TRÄBASERADE GOLVMATERIAL OCH LUFTFUKTIGHET

Trä är ett hygroskopiskt material, dvs det kan ta upp och avge fukt. Det gör att t ex trägolv sväller när det blir fuktigt och krymper när det blir torrt. En bit trä påverkas dessutom ca 3 ggr mer av

LÄS MER
Info om trumljud

INFO OM TRUMLJUD

Det går att lösa många akustikproblem med hjälp av golvbeläggningen. Plast- och linoleumgolv med akustikbaksida ger ofta både god stegljudsdämpning och lågt trumljud...

LÄS MER
Info om stegljud

INFO OM STEGLJUD

Kraven på ljudnivåer i BBR refererar till SS 02 52 67 som anger ljudklasser A, B, C resp. D, där A är den strängaste. C är minimikrav för stegljud i nybyggda bostäder i Sverige...

LÄS MER
Lösläggning

LÖSLÄGGNING

LÄS MER
Återvinning av installationsspill

ÅTERVINNING AV INSTALLATIONSSPILL

Det spill (ca 10 % felfritt golv) som uppstår när du installerar ett plastgolv kan tillvaratas för återvinning istället för att bara slängas. Lägg spillet i återvinningsbara plastsäckar. Blanda inte s

LÄS MER
TArketts elektriskt avledande golv, man som står vid apparat.

OM ESD-GOLV ELLER ELEKTRISKT AVLEDANDE GOLVMATERIAL

Elektriska fält och laddningar bildas så snart föremål separeras eller gnids mot varandra, till exempel när du går eller när du sitter på en stol. Andra vardagliga situationer är när du håller i plast

LÄS MER