Godsmottagning och skadehantering

Godsmottagning och skadehantering

Vid mottagning av gods

Synlig skada samt saknat gods ska  alltid anmärkas i handdator eller på fraktsedel innan sändning kvitteras. Anmäl därefter avvikelsen omgående till Tarkett kundservice.

 • Syna av emballaget, samt räkna antalet kolli och anmärk eventuell skada/förlust på transportörens frakthandling.
 • OBS! EMB-anmärkning innebär enbart att emballaget är skadat och genererar ingen ersättning. Inspektera alltid godset noggrant för att upptäcka eventuella skador innanför emballage.
 • Vid synlig skada ska det anmärkas SKADA på frakthandling.
 • Kvitterad sändning utan anmärkning  – ingen ersättning utgår. 

Efter mottagande av skadat gods. Viktigt att tänka på!

 • Vidaretransportera ej – godset måste behållas på den plats mottagning skett och i det skick det levererades.
 • Dold skada – gäller enbart skada som upptäcks efter avemballering, som ej var synlig vid mottagande och med oskadat emballage. Dold skada måste anmälas till Tarkett inom 7 dagar efter mottagande och måste styrkas med bilder på gods och emballage.
 • Kassera ej godset, transportören har full äganderätt till godset. Före eventuell kassering måste detta godkännas av transportören. 

Anmälan av skadat/saknat gods

Anmäl alltid skada/saknat gods direkt till Tarkett Kundservice.
E-post: kundservice@tarkett.com

Viktigt att delge vid anmälan:

 • Fraktsedelsnummer
 • Tarketts ordernummer
 • Mottagningsdatum
 • Artikelnummer och mängd på det skadade/saknade materialet
 • Detaljerad skadebeskrivning: 
  - Typ av skada
  - Var på godset är skadan
 • Bekräfta att skadan är anmärkt vid mottagandet
 • Kontaktuppgifter: 
  Namn, telefon och mailadress
 • Foton som styrker skadan måste bifogas till ärendet. Minst tre bilder som visar både detalj och helhet på sändningen