Godsmottagning och skadehantering

Godsmottagning och skadehantering

Anmärkning vid avvikelse

 • Syna av emballaget samt räkna antalet kolli och anmärk eventuell skada/förlust innan fraktsedel kvitteras.
 • Anmärkning görs på gällande frakthandling och anmärks som SKADA.
 • EMB-anmärkning innebär endast att emballaget är skadat och genererar ingen ersättning. Inspektera alltid godset noga vid mottagandet.
 • Kvittera sändningen först efter att anmärkningen är gjord, det är er rättighet och ert ansvar.

  Kvitterad fraktsedel utan anmärkning – ingen ersättning av skada/förlust!

 

Att tänka på efter mottagande

 • Vidaretransportera ej – godset måste hållas på den plats som mottagningen skett och i det skick det levererades.
 • Kassera ej godset, transportören har full äganderätt. Innan eventuell kassering måste detta godkännas av transportören.
 • Anmäl dold skada så snart som möjligt dock senast inom 5 arbetsdagar. Dold skada är en skada som uppmärksammas efter emballaget avlägsnats.
 • Originalemballaget ska behållas i väntan på besiktningsbeslut från transportör.


​​​​Anmäl skadan omgående 

Anmäl omgående till Tarketts kundservice via e-post: kundservice@tarkett.com

Viktig information att delge vid anmälan:

 • Foton som styrker skadan måste bifogas till ärendet. Minst tre bilder som visar både detalj och helhet på sändningen.
 • Fraktsedelsnummer.
 • Tarketts order- eller fakturanummer.
 • Mottagningsdatum.
 • Artikelnummer och mängd av det skadade/saknade materialet.
 • Detaljerad skadebeskrivning. Ange typ av skada och var på godset skadan finns.
 • Bekräfta att skadan är anmärkt vid mottagandet.
 • Kontaktuppgifter: Namn, telefon och mailadress.

Du kanske också är intresserad av:

Läggning av trägolv
Reklamationer

Om du är beställare/förvaltare/slutförbrukare av Tarketts produkter och behöver reklamera en Tarkettprodukt, vänd dig direkt till din golventreprenör. Här bedömer man problemet/skadan och kan i de all

My Tarkett
Service 24/7 - våra tjänster online när det passar dig

Genom att skapa ett My Tarkett-konto kan du som är kund hos oss t ex lägga beställningar, se lagerstatus, följa dina ordrar, beställa prover och se priser den tid på dygnet som passar dig bäst.