Reklamationer

Reklamationer

Vänd dig till din golventreprenör!

Om du är beställare/förvaltare/slutförbrukare av Tarketts produkter och behöver reklamera en Tarkettprodukt, vänd dig direkt till din golventreprenör. Här bedömer man problemet/skadan och kan i de allra flesta fall lösa reklamationen omgående. Vid särskilt svårbedömda fall är det golventreprenören som ska kontaka Tarkett för konsultation.

Information till våra ÅF/golventreprenörer:

Om konsumentreklamationer

Du som är återförsäljare har ansvaret för att hantera reklamationer från privatpersoner. Följ de rutiner som svensk konsumentlagstiftning föreskriver, så skyddas både slutkonsumenten och du från felaktiga beslut. Det innebär att en privatperson ska vända sig till inköpsstället för att reklamera en Tarkettprodukt. Vid speciellt svårbedömda fall är det inköpsstället som ska vända sig till Tarkett.

Läs konsumenttjänst- och konsumentköplagen direkt på Konsumentverkets hemsida.

Använd alltid vår besiktningsrapport *). De gröna fälten måste vara ifyllda för att vi ska kunna hantera din reklamation. Noteringar från din besiktning av golvet gör du i de vita fälten.
E-posta rapporten till kundservice@tarkett.com eller till din Tarkettrepresentant.

Har du svårt att hinna besiktiga reklamationen kan du ta hjälp av vår problemrapport *) Be konsumenten fylla i samt gärna bifoga några foton och reklamationen kan kanske lösas utan besök. Beställ ett block för att ha till hands.

*) Först måste du spara rapporterna i din dator. Fyll sedan i den sparade rapporten och spara en gång till = din egen koipa. Sedan kan rapporten skrivas ut, lämnas eller skickas till mottagaren, som brev eller som bifogad fil i ett e-postmeddelande. OBS! Besiktningsrapporten ska alltid skickas till Tarkett via e-post. Problemrapporten ska inte  till Tarkett, den är ett dokument mellan åf och konsument.

Besiktningsrapport samt problemrapport finner ni längst ned på denna sida.

 

Om objekt/projektreklamationer

Förhållandet på projektmarknaden regleras normalt av AB04 (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installatörsentreprenader). Även här gäller att kunden/beställaren ska göra sin reklamation direkt till golventreprenören. Golventreprenören tillkallar Tarkett i särskilt svårbedömda fall. Använd samma besiktningsrapport *som ovan och e-posta den till kundservice@tarkett.comeller till din Tarkett-representant.