Reklamationer

Reklamationer

Information till våra ÅF/golventreprenörer:

Om konsumentreklamationer

Du som är återförsäljare har ansvaret för att hantera reklamationer från privatpersoner. Följ de rutiner som svensk konsumentlagstiftning föreskriver, så skyddas både slutkonsumenten och du från felaktiga beslut. Det innebär att en privatperson ska vända sig till inköpsstället för att reklamera en Tarkettprodukt. Vid speciellt svårbedömda fall är det inköpsstället som ska vända sig till Tarkett.

Läs konsumenttjänst- och konsumentköplagen direkt på Konsumentverkets hemsida.

Använd alltid vår reklamationsanmälan som när den är ifylld ska skickas via e-post till kundservice@tarkett.com. Glöm inte att bifoga foton.

Om objekt/projektreklamationer

Förhållandet på projektmarknaden regleras normalt av AB04 (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installatörsentreprenader). Även här gäller att kunden/beställaren ska göra sin reklamation direkt till golventreprenören. Golventreprenören tillkallar Tarkett i särskilt svårbedömda fall. Använd samma reklamationsanmälan som ovan och e-posta den till kundservice@tarkett.com. Glöm inte att bifoga foton.

Du kanske också är intresserad av:

Produktsupport
Produktsupport

Tarkett eftersträvar att uppfylla de allra flesta behov och krav som ställs på golv inom olika användningsområden och marknadssegment.