Så jobbar svenska företag för cirkulär omställning. Ny rapport från Circular Sweden. 20/06/03

Så jobbar svenska företag för cirkulär omställning. Ny rapport från Circular Sweden. 20/06/03

Så här skriver Circular Sweden i ett pressmeddelande den 3 juni. Tarkett finns med som ett av medlemsföretagen i rapporten.

I dag släpper företagsforumet Circular Sweden en rapport kring medlemmarnas mål och arbete för mer cirkulära produkt- och materialflöden. Syftet med rapporten är att vara transparenta med vad som görs och att ge inspiration och en positiv dialog med företag och samhällsaktörer som strävar efter att växla upp det cirkulära arbetet.

Rapporten synliggör hur företagen inom Circular Sweden arbetar för att bidra till visionen om 100 procent cirkulära produkt- och materialflöden. Rapporteringen utgår från företagens eget arbete med de fyra fokusområdena cirkulär design, hållbar konsumtion, ökad tillgång till och användning av återvunnet material, samt cirkulära värdekedjor.

–    Det är dags att våra produkt- och materialflöden blir cirkulära. Nu behöver fler företag agera och förhoppningsvis kan den här rapporten bidra med inspiration. Vi ser att stora delar av den cirkulära omställningen är lönsam för företag eftersom den stärker varumärken, attraherar anställda och minskar kostnader, säger Ellen Einebrant, verksamhetsledare Circular Sweden.
 
Circular Sweden samlar företag som har möjlighet att påverka omfattande materialflöden eller som bedriver ett ambitiöst cirkulärt arbete. Syftet är att påverka politiken och driva utvecklingen mot mer cirkulära produkt- och materialflöden. Utgångspunkten är att ett skifte från linjära till cirkulära materialflöden är nödvändigt för att klara välfärden, minska koldioxidutsläppen och bevara viktiga ekosystem.
 
–    Rapporten visar att det finns företag som tar stort ansvar för sina flöden. Det här arbetet ger effekt, inte minst i form av minskad klimatpåverkan. Fortfarande finns det områden där det är svårt för företag att ställa om. För att vi ska lyckas med det behövs ett större fokus på cirkulära produkt- och materialflöden inom politiken, säger Ellen Einebrant, verksamhetsledare Circular Sweden.
 

Ladda ner rapporten här