Statisk elektricitet och golv | Sjukvård

Statisk elektricitet och golv | Sjukvård

Statisk elektricitet och golv

Urladdningar av statisk elektricitet kan vara ett komfortproblem men det kan även skada känslig teknisk utrustning och antända brandfarliga gaser. Rätt sorts golvbeläggning kan minska risken för sådana skador.

Alla har väl någon gång fått en elektrisk stöt när man har tagit i ett dörrhandtag. Men strömstyrkan är så låg att den lilla blixten eller gnistan inte innebär några hälsorisker för människor. Trots det så kan statisk elektricitet vara ett komfortproblem. Det är till exempel obehagligt för ett litet barn att få en gnista från doktorns fingrar på en barnavårdscentral.

En golvbeläggning kan bidra till att ”ladda upp” en person som går på golvet. Golvet är dock bara en liten del i sammanhanget. Luftfuktighet, typ av skor och kläder, möbler och kontorsutrustning kan ha mycket större påverkan än golv.

Skydda känslig utrustning

Urladdningarna kan orsaka skador på känslig teknisk utrustning och antända brandfarliga gaser. Ett ESD-golv (Electro Static Discharge) är en speciell typ av golvbeläggning som hjälper till att leda bort elektriska urladdningar. Syftet är att minska risken för att känslig elektronisk utrustning skadas eller störs av elektrostatiska urladdningar.

ESD-golv är lämpliga för:

  • operationssalar
  • behandlingsrum med känslig elektronisk utrustning
  • datorrum/hallar
  • laboratorier

Minska explosionsrisken

I verksamheter där man hanterar brandfarliga gaser och vätskor kan den gnista eller ”blixt” som bildas vid en elektrostatisk urladdning starta en explosion. Därför bör man använda golv som avleder statisk elektricitet. Arbetsmiljöverket anger följande exempel på verksamheter där avledande golv kan behöva användas:

  • tappning av lättantändliga vätskor
  • laddning av blybatterier
  • vissa laboratoriearbeten
  • arbete med explosionsfarliga gaser (till exempel narkos)

Tre olika ESD-klassificeringar

I Sverige används de internationella standarderna IEC 61340-4-1 och 61340-4-5 för att definiera golvbeläggningar med elektriskt avledande egenskaper.

Antistatiska golv – AS (anti-static)
•   Ett antistatiskt golv motverkar en elektrostatisk uppladdning av en person som går på golvet. Personuppladdningen ligger på under 2kV. Alla Tarkett-golv är antistatiska.

Statiskt avledande golv – SD (static dissipative)
•    Golv som har ett motstånd mellan 106 – 109 Ω kallas för statiskt avledande golv eller SD. iQ Granit SD är ett SD-klassat golv.

Statiskt ledande golv – EC eller SC (electrostatic conductive/static conductive)
•    Om golvet har ett elektriskt genomgångsmotstånd på max 106 Ω kallas det för EC- eller SC-golv. iQ Toro SC är ett EC/ SC-klassat golv.

iQ Granit SD

iQ Toro SC

Om du vill veta mer om statisk elektricitet och golv på sjukhus är du självklart välkommen att kontakta oss.

Förslag på kollektioner