Tarkett på listan över Sveriges coolaste klimatprojekt 20/01/30

Tarkett på listan över Sveriges coolaste klimatprojekt 20/01/30

Tarkett på listan över Sveriges coolaste klimatprojekt

fPlus skriver: Det kokar av klimatidéer i Företagarsverige. fPlus har tagit fram listan med projekt som redan idag har påverkan på utsläppen, men framför allt projekten, innovationerna och företagen som kan få stor effekt.

19. Gamla plastgolv blir till ”jungfrulig råvara”
Hittills har det inte gått att återvinna gamla plastgolv. Men Tarkett har utvecklat en teknik som omvandlar det till ”råmaterial av lika hög kvalitet som plast gjord direkt av jungfrulig råvara”, som företaget skriver. Om allt plastgolv i Sverige gick att återvinna skulle det innebära en koldioxidbesparing på uppemot en miljon ton, en imponerande siffra med tanke på att Sverige släppte ut 51,8 miljoner ton 2018. 

fPlus är en nyhetstjänst som drivs av Svenskt Näringsliv i syfte att lyfta frågor viktiga för företagande i Sverige och världen.