Trumljud - Information om trumljud

Trumljud - Information om trumljud

Info om trumljud

En akustisk parameter som blivit alltmer aktuell är golvets trumljudsegenskaper. Till skillnad från stegljud, som är ljudet från gångtrafik i rummet ovanför oss, beskriver trumljudet hur mycket det låter i samma rum som vi går i.

Krav och standard saknas?

Det finns inga svenska standarder och i övriga Europa är det också relativt dåligt ställt med mätmetoder för trumljud.

Det finns dock en fransk standard för mätning av trumljud: NF S 31-074. Den liknar stegljudsmätningen EN ISO 140-8 (dvs en maskin med små hammare som bankar på golvet) med den skillnaden att man mäter ljudet, genom att man  placerar ut mikrofoner och mätutrustning, i samma rum som apparaten och inte i våningen under.

Om apparaten placeras på ett standardiserat betonggolv – och man väger samman ljudtrycket för ett stort frekvensspektra – så erhåller man värdet 78 dB.

Om mätutrustningen istället placeras på t ex en Tarkett Accent, lagd på samma betonggolv, blir resultatet 74 dB.

Trä och Laminatgolv trummar mest!

Mätmetoden ovan går att använda på alla typer av golvmaterial. Trä och laminatgolv som läggs på lös foam får normalt trumljudsnivåer runt 90 dB – dvs ett högre värde än för den rena betongytan. Detta innebär att ”reduktionen” blir negativ, i detta fall –12 dB.

Tänk efter före…

Det går att lösa många akustikproblem med hjälp av golvbeläggningen. Plast- och linoleumgolv med akustikbaksida ger ofta både god stegljudsdämpning och lågt trumljud. Detsamma  gäller för textila golv, som dessutom  ger en oslagbar dämpning av efterklangstiden jämfört med andra typer av golvbeläggningar. Men tänk på att t ex plast- och linoleumgolv med tjock akustikbaksida ger större risk för intrycksmärken och dessutom ger högre rullmotstånd, vilket kan vara besvärande i t ex en sjukhuskorridor. 

Trä- och laminatgolv med akustikfoam kan ge bra stegljudsdämpning, men ofta en negativ trumljudsdämpning, dvs det ”slamrar värre i rummet” på trägolvet än på en ren betongyta. Det går att förbättra trumljudsegenskaperna på trä- och laminatgolv genom att hellimma beläggningen mot underlaget, men då får man oftast en försämring av stegljudsdämpningen.

Idag bygger man ofta med särskilda akustikbjälklag, vilket innebär att hela stegljudsfrågan löses i bjälklaget.  Det gör att man får en helt annan valfrihet när det gäller att välja ytmaterial och behöver kanske bara ta hänsyn till trumljudsegenskaper och efterklangstid.