Våra råvaror
Våra råvaror

Bra råvaror

Bra råvaror innebär att vi väljer material till våra produkter som är förnyelsebart, återvinningsbart, tillverkat av återvunnet material eller på annat sätt inte bidrar till att utarma jordens resurser.

Exempel på vad vi gör

Stödjer den biologiska mångfalden
Våra inköp av träråvara görs selektivt för att stödja uthålligt skogsbruk och biologisk mångfald. Mer än 60 % av vår träråvara är certifierad enligt FSC® (FSC®-C008972) eller PEFC™ (PEFC™/05-35-125).

Vinylgolv med förnyelsebar råvara
iQ Natural är ett homogent vinylgolv med en biobaserad mjukgörare (ricinolja). Golvet består till 75 % av naturliga och förnyelsebara material.

Ftalatfri teknologi
2009 lanserade Tarkett det första ftalatfria plastgolvet och 2014 infördes den ftalatfria teknologin i alla fabriker i Europa och Nordamerika. Det är ett led i vårt arbete att använda råvaror som fungerar väl i ett modernt kretsloppssamhälle och som bidrar till en bra inomhusmiljö.

Marknadens första Cradle to Cradle certifierade linoleumgolv - Originale Essenza
– 100 % återvinningsbart
– Består upp till 96 % av naturmaterial: linolja, naturharts, jute, kork- och trämjöl
– Består av återvunnet material upp till 26 % (produktionsspill)

LVT-golv av återvunnen och biobaserad plast
iD Revolution är ett nytt golv med en unik sammansättning bestående av 24 % återvunnen PVB från gamla bilrutor och 11 % biobaserad polymer. Det är ett exempel på hur vi kombinerar cirkulära materialflöden och förnyelsebara råvaror.
 

Du kanske också är intresserad av:
Våra miljömål 2020
Våra miljömål 2020

Våra nyckeltal delas upp i områden bra råvaror, resurshushållning, god inomhusmiljö och återvinning.

Golvinstallations spill som ska återvinnas på Tarketts återvinningscentral i Ronneby
Hur vi arbetar med hållbarhet

Visioner och mål i alla ära, men du kanske undrar hur vi på Tarkett arbetar praktiskt med hållbarhetsfrågor i vår dagliga verksamhet? Här har vi samlat några exempel på vad vi gör i verkligheten.

Tarketts hållbarhetsarbete, granulater från gamla återvunna plastgolv
Återvinning

På Tarkett talar vi inte längre om produkternas «end of life» utan bara om «end of use». Vi omvandlar det som förr sågs som avfall till råvaror och nya innovativa produkter. Vi strävar efter...

Bild på golvrullar i Ronneby
Vad är cirkulär ekonomi?

Genom att ge produkter en ökad livslängd, se till resurserna utnyttjas bättre och att avfall och blir till nya råvaror skapar vi en cirkulär ekonomi.