Tarketts antistat- och elavledande golv erbjuder enflexibel, högpresterande lösning för god ESD-säkerhet i känsliga utrymmen somoperationssalar, datarum och lokaler där elektronisk utrustning monteras,reparareras, förvaras eller brukas.

I vårt sortiment har vi homogena plastgolv samt linoleumgolvmed antistatiska och elavledande egenskaper. De homogena plastgolven har ledandebaksida vilket förenklar monteringen.

Kollektionerna är färgavstämda med våra kompakta ochakustiska kollektioner. Golven är slitstarkaoch lätta att sköta, anpassade för områden med hög trafik.