Circular collection

Circular collection

Tarkett verkar för en cirkulär ekonomi och utvecklar produkter gjorda av bra material som bidrar till en god inomhusmiljö. Vi är övertygade om att cirkulär omställning är rätt strategi för att spara på jordens resurser, minska avfallsberget och hjälpa till att bromsa den globala uppvärmningen. Vi vill visa att cirkulär ekonomi är på riktigt och vara en förebild som inspirerar andra genom att gå från ord till handling. 

Alla golv i Circular Collection är återvinningsbara vilket innebär att:

— vi har rutiner för insamling av utrivna golv över hela landet 

— vi transporterar det insamlade materialet till en återvinningsanläggning 

— det utrivna golvet blir till råvara i nya golv

Läs mer om Circular Collection