Korridorer

ATT TÄNKA PÅ

När du väljer en golvlösning för korridorer glöm inte att tänka på följande behov

  • Noise reduction
  • Moderate traffic resistance
  • Fire resistance
  • Easy to clean and maintain