Gångstråk

ATT TÄNKA PÅ

När du väljer en golvlösning för gångstråk glöm inte att tänka på följande behov

  • Resistant to heavy traffic and rolling loads
  • Easy to clean with low-cost maintenance
  • Wide set of options for patterns and colours