Gymanläggning

ATT TÄNKA PÅ

När du väljer en golvlösning för gymanläggning glöm inte att tänka på följande behov

  • Safety and comfort
  • Shock absorption
  • Resistance to heavy weights
  • Easy to clean
  • Indoor air quality